Geodézia
a kartografia

Geodézia a kartografia je všestranný odbor, kde si na svoje prídu aj tí, čo majú radi pohyb v prírode, ako aj tí, ktorí preferujú prácu za PC. Ako geodet môžeš spolupracovať na najrôznejších projektoch, napr. v oblasti rozvoja miest a obcí, výstavby diaľnic, mostov a tunelov, poľnohospodárstva, lesníctva, ochrane pamiatok či archeológie.
Môžeš zameriavať diaľnice na Slovensku alebo pyramídy v Guatemale, snímkovať zemský povrch či kultúrne pamiatky pomocou dronov, laserových skenerov, fotogrametrických kamier, pracovať s dátami z družíc alebo z katastra nehnuteľností.

Čo sa naučíš

 • 1
  1

  Merať

  a vytyčovať budovy, diaľnice, mosty a tunely

 • 2
  2

  Určovať

  posuny a pretvorenia stavebných objektov

 • 3
  3

  Vytvárať

  mapy, 3D modely, webové mapové služby

 • 4
  4

  Digitalizovať

  stavebné objekty (vytvárať BIM modely, virtuálne modely objektov)
 • 5
  5

  Projektovať

  a realizovať pozemkové úpravy

 • 6
  6

  Snímkovať

  zemský povrch alebo historické pamiatky pomocou dronov, laserových skenerov či fotogrametrických kamier
 • 7
  7

  Používať

  CAD a GIS softvéry, pracovať s navigačnými systémami GNSS/GPS či gravimetrom
SvF_GK_Kopacik_730x250_citat
SvF_GK_Uhlik_730x250_citat

Kde sa uplatníš

VO VŠETKÝCH OBLASTIACH

 • rezortu geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
 • v podnikateľskom sektore, napr. v oblasti inžinierskej geodézie pri vytyčovaní a meraní stavieb (mosty, diaľnice, tunely, budovy), v oblasti katastra nehnuteľností pri tvorbe geometrických plánov či pri projektovaní a realizácii pozemkových úprav, návrhu, tvorbe a správe geografických informačných systémov, tvorbe máp a navigačných systémov

V ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY

 • a miestnej samosprávy, a to nielen v rezortných orgánoch geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, ale aj ako expert na geodéziu či geografické informačné systémy v inštitúciách spravujúcich iné oblasti (inžinierske siete, lesníctvo, hydrológia, a pod.)
 • vo vede a výskume

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška

Ďalšie programy

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!