Krajinárstvo
a krajinné plánovanie

Krajinárstvo a krajinné plánovanie sa venuje projektovaniu v oblasti krajinnej architektúry, vodného hospodárstva a pozemkových úprav.
Ak si kreatívny, rád využívaš svoje schopnosti v kreslení, si dobrý v technickom myslení, chceš prispieť ku vzniku krajšieho priestoru okolo seba, potom ťa tento odbor určite zaujme.

Čo sa naučíš

 • 1
  1

  Pracovať

  v softvéroch umožňujúcich tvoriť 2D a 3D projekty: CAD a BIM systémy (Autodek AutoCAD, Autocad Civil3D, Microstation, Atlas DMT), vizualizačné softvéry (Autodesk 3DSMax, Rhinoceros, Google SketchUp)
 • 2
  2

  Terénne

  mapovanie krajiny a vodných tokov, GIS analýzu, simulačné modelovanie
 • 3
  3

  Používať

  zariadenia na zameranie a 3D skenovanie krajinných prvkov, 3D tlač
SvF_KKP_Skrinar_730x250_citat
SvF_KKP_Majorosova_730x250_citat
SvF_KKP_Kirth_730x250_citat
SvF_KKP_Grega_730x250_citat
SvF_KKP_Bardun_730x250_citat

Kde sa uplatníš

V PROJEKČNÝCH KANCELÁRIÁCH

 • zameraných na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, krajinné plánovanie a hodnotenie, tvorbu krajiny aplikáciou vegetačných a biotechnických prvkov, revitalizáciu vodných tokov, výstavbu ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku a melioračných stavieb,
 • v štátnej správe v orgánoch životného prostredia a regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni
 • v orgánoch miestnej samosprávy
 • v Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP)

V ORGÁNOCH OCHRANY

 • prírody a krajiny
 • v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí
 • v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním
 • v expertnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • v environmentálnom audite

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška

Ďalšie programy

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!