Vodné stavby
a vodné hospodárstvo

Ide o jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Význam vodných stavieb a vodného hospodárstva deklarujú mnohé medzinárodné organizácie o vode, ako napr. IHP UNESCO, IWRA, ICOLD, IAHR alebo SNK IWA.
Na Slovensku má jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej, tak aj vo výskumnej činnosti.

Čo sa naučíš

 • 1
  1

  Základné

  teoretické a praktické postupy pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb (hate, priehrady, úpravy tokov, vodné elektrárne)
 • 2
  2

  O hospodárení

  s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách a v komunálnom a v priemyselnom sektore
 • 3
  3

  Používať

  geografické informačné systémy, laserové skenovanie a 3D tlač
 • 4
  4

  2D a 3D

  modelovanie a vizualizácie či terénne mapovanie krajiny a vodných tokov a to všetko s použitím najmodernejších technológii a softvérov
SvF_VSVH_Wittmanova_730x250_citat
SvF_VSVH_Hlavcova_730x250_citat
SvF_VSVH_Kohnova_730x250_citat
SvF_VSVH_Szolgay_730x250_citat

Kde sa uplatníš

V PROJEKČNÝCH KANCELÁRIÁCH

 • zameraných na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, krajinné plánovanie a hodnotenie, tvorbu krajiny aplikáciou vegetačných a biotechnických prvkov, revitalizáciu vodných tokov, výstavbu ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku a melioračných stavieb
 • v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu a prevádzku vodného hospodárstva na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni
 • v Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP)

V ORGÁNOCH OCHRANY

 • prírody a krajiny
 • v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí
 • ako podnikový a závodný vodohospodár, asistent projektanta vodohospodárskych stavieb alebo prevádzkovateľ melioračných zariadení
 • v oblasti ochrany životného prostredia, hydrometeorologickej službe či vodohospodárskeho výskumu

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška

Ďalšie programy

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!