Matematicko
počítačové modelovanie

Študijný program matematicko-počítačové modelovanie je koncipovaný v niekoľkých líniách. V prvom rade ide o oboznámenie sa s prostriedkami modelovania, t. j. o výborné zvládnutie tých častí matematiky, ktoré sa nevyhnutne využívajú pri modelovaní praktických problémov nielen v stavebníctve, a tiež o perfektné ovládanie programovacích jazykov a softvérov.
Na druhej strane absolvuješ aplikačné predmety, kde sa matematické modely, počítače a softvéry používajú na simulácie a analýzu reálnych úloh.

Čo sa naučíš

 • 1
  1

  Formulovať

  matematické algoritmy, tvrdenia a definície, ale najmä to, ako ich aplikovať pri riešení mnohých praktických úloh
 • 2
  2

  Programovať

  v moderných programovacích jazykoch a na moderných počítačových architektúrach
 • 3
  3

  Ovládať

  mnohé užitočné softvéry na modelovanie a simuláciu technických a ekonomických úloh z praxe (ANSYS, MatLab, Mathematica, ParaView, R, AutoCad)
 • 4
  4

  Používať

  všetky dôležité metódy modernej aplikovanej matematiky, predovšetkým numerické, štatistické a optimalizačné metódy riešenia praktických úloh spolu s ich efektívnou počítačovou implementáciou
SvF_MPM_Mikula_730x250_citat
SvF_MPM_Frolkovic_730x250_citat
SvF_MPM_Bohuncak_730x250_citat
SvF_MPM_Ozvat_730x250_citat
SvF_MPM_Steckova_730x250_citat

Kde sa uplatníš

AKO ODBORNÍK

 • v oblasti matematickej analýzy a počítačové­ho modelovania zložitých technologických a ekonomických procesov v high­tech firmách, priemyselných podnikoch, fi­nančných inštitúciách a na najlepších vedecko­výskumných pracoviskách doma a vo svete

AKO PROGRAMÁTOR

 • v IT firmách orientovaných na tvorbu sof­tvéru pre technické, ekonomické a finančné aplikácie, bio­medicínsky výskum, spracovanie obrazu, počítačovú grafiku a vizualizáciu, štatistickú analýzu dát či data­mining

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška

Ďalšie programy

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!