Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby

Ak sa chceš v budúcnosti podieľať na veľkolepých stavbách mostov, priehrad, tunelov, ciest či mrakodrapov, je toto vhodný odbor pre teba, pretože získaš najlepšie základy statiky a dynamiky konštrukcií, konštruktérskych znalostí a teda aj skvelý predpoklad do budúcnosti stať sa jedným z najlepšie platených odborníkov.
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby predstavujú a vždy predstavovali vrchol staviteľstva a od pradávna patrili medzi najdôležitejšie stavby ľudstva. Na inžinierov, ktorí navrhli významné inžinierske dielo, alebo ktorí posunuli hranice inžinierskych vedomostí sa nikdy nezabudne.

Čo sa naučíš

 • 1
  1

  Základy

  statiky a konštruovania

 • 2
  2

  Oboznámiš

  sa zo základnými druhmi inžinierskych stavieb

 • 3
  3

  Riešiť

  projekty samostatne aj v tíme

 • 4
  4

  Pracovať

  so softvérmi (MathCad, Plaxis, MatLab, ANSYS, Revit, AutoCad) a používať a aplikovať najmodernejšie technológie (BIM, strojové učenie, virtuálna realita) pre zvýšenie efektivity práce a zníženie nákladov a dopadov stavebnej činnosti
 • 5
  5

  Používať

  pri práci najmodernejšie laboratórne a terénne zariadenia na diagnostiku stavebných konštrukcií a meranie vlastností rôznorodých konštrukčných materiálov
 • 6
  6

  Komplexne

  analyzovať interakciu inžinierskych konštrukcií s prírodným prostredím
SvF_IKDS_Capayova_730x250_citat
SvF_IKDS_Frankovsky_730x250_citat
SvF_IKDS_Krchnak_730x250_citat
SvF_IKDS_Nagy_730x250_citat
SvF_IKDS_Silvansky_730x250_citat

Kde sa uplatníš

VĎAKA MNOŽSTVU VEDOMOSTÍ

 • a komplexnému pohľadu na rôzne konštrukcie, ktorý získaš počas štúdia sa uplatníš takmer v akomkoľvek kolektíve v rámci stavebníctva, či už ako projektant statiky a dynamiky konštrukcií, stavbyvedúci alebo projektový manažér

ĎALEJ

 • v orgánoch štátnej správy
 • miestnej samosprávy
 • na úradoch životného prostredia
 • a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška

Ďalšie programy

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!