Aktuálne informácie k prihláškam na SvF

Milí študenti, chystáte sa vyplniť prihlášku na našu fakultu? Máme pre vás aktuálne informácie o dôležitých zmenách.

115

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením koronavírusu COVID-19 vás chceme informovať o dôležitých zmenách, ktoré vám uľahčia podávanie prihlášky na STU.

 

1. K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe (vo formáte pdf) prostredníctvom online prihlášky v Akademickom informačnom systéme. Overené dokumenty a potvrdenia doručíte na našu fakultu neskôr, keď to situácia dovolí. Povinné prílohy požadované k prihláške nie je potrebné ani zasielať poštou; po skončení súčasných mimoriadnych obmedzení doručíte na fakultu overené kópie dokladov o predchádzajúcom štúdiu.

2. Nie je potrebné, aby ste od svojich stredných škôl, ktoré sú momentálne zatvorené, vyžadovali výpisy a potvrdenia o dosiahnutých známkach, tieto stačí doručiť dodatočne, keď bude znovu obnovená výučba na stredných školách.

3. Termíny odovzdávania prihlášok zostávajú v platnosti - celý prihlasovací proces viete vybaviť online a to sa dá urobiť aj v karanténe z domu.

4. Podobné podmienky platia aj pre prijímacie konanie na inžinierske a doktorandské štúdium.


Viac informácií o prihláškach, o štúdiu na SvF, o štipendiách a ďalšie užitočné odkazy nájdete na tejto stránke.


Tešíme sa na vás v novom akademickom roku 2021/2022!