Čo môžeš študovať na Stavebnej fakulte STU

Geodézia a kartografia

Geodézia a kartografia je všestranný odbor, kde si na svoje prídu aj tí, čo majú radi pohyb v prírode, ako aj tí, ktorí preferujú prácu za PC. Ako geodet môžeš spolupracovať na najrôznejších projektoch, napr. v oblasti rozvoja miest a obcí, výstavby diaľnic, mostov a tunelov, poľnohospodárstva, lesníctva, ochrane pamiatok či archeológie. Môžeš zameriavať diaľnice na Slovensku alebo pyramídy v Guatemale, snímkovať zemský povrch či kultúrne pamiatky pomocou dronov, laserových skenerov, fotogrametrických kamier, pracovať s dátami z družíc alebo z katastra nehnuteľností.
 
 
Prihláška
 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Ak sa chceš v budúcnosti podieľať na veľkolepých stavbách mostov, priehrad, tunelov, ciest či mrakodrapov, je toto vhodný odbor pre teba, pretože získaš najlepšie základy statiky a dynamiky konštrukcií, konštruktérskych znalostí a teda aj skvelý predpoklad do budúcnosti stať sa jedným z najlepšie platených odborníkov. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby predstavujú a vždy predstavovali vrchol staviteľstva a od pradávna patrili medzi najdôležitejšie stavby ľudstva. Na inžinierov, ktorí navrhli významné inžinierske dielo, alebo ktorí posunuli hranice inžinierskych vedomostí sa nikdy nezabudne.
 
 
Prihláška
 

Krajinárstvo a krajinné plánovanie

Krajinárstvo a krajinné plánovanie sa venuje projektovaniu v oblasti krajinnej architektúry, vodného hospodárstva a pozemkových úprav. Ak si kreatívny, rád využívaš svoje schopnosti v kreslení, si dobrý v technickom myslení, chceš prispieť ku vzniku krajšieho priestoru okolo seba, potom ťa tento odbor určite zaujme.
 
 
Prihláška
 

Matematicko počítačové modelovanie

Študijný program matematicko-počítačové modelovanie je koncipovaný v niekoľkých líniách. V prvom rade ide o oboznámenie sa s prostriedkami modelovania, t. j. o výborné zvládnutie tých častí matematiky, ktoré sa nevyhnutne využívajú pri modelovaní praktických problémov nielen v stavebníctve, a tiež o perfektné ovládanie programovacích jazykov a softvérov. Na druhej strane absolvuješ aplikačné predmety, kde sa matematické modely, počítače a softvéry používajú na simulácie a analýzu reálnych úloh.
 
 
Prihláška
 

Pozemné stavby a architektúra

Študijný program je zameraný na tých, ktorí sa zaujímajú o architektúru a usilujú sa o vytvorenie zaujímavého a zmysluplného prostredia. Je jedným z mála akreditovaných študijných programov v Európe s označením EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer), ktoré potvrdzuje splnenie medzinárodných štandardov podľa ENAEE. Počas štvorročného štúdia nadobudneš na prax orientované praktické a teoretické zručnosti. Medzi tieto patrí architektonické navrhovanie a projektovanie s využitím počítačovej grafiky a virtuálnej reality, návrh konštrukcií a technológií budov, návrh energetickej bilancie a simulácie budov.
 
 
Prihláška
 

Technológie a manažérstvo stavieb

Tento študijný program Ti dá najlepšie základy na prípravu, realizáciu a údržbu stavieb s využitím informačných technológií, ako sú BIM (Building Information Modeling), ktoré sa uplatňujú vo všetkých vyspelých krajinách sveta. Technológia a manažérstvo stavieb sú späté so všetkými stavbami na svete. Na príklade atraktívnych stavieb na celom svete je možné pozorovať, že stavbu nie je tak náročné navrhnúť, ako ju dokázať efektívne postaviť aj v tých najnáročnejších podmienkach (púšť, more, pralesy a pod).
 
 
Prihláška
 

Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Ide o jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Význam vodných stavieb a vodného hospodárstva deklarujú mnohé medzinárodné organizácie o vode, ako napr. IHP UNESCO, IWRA, ICOLD, IAHR alebo SNK IWA. Na Slovensku má jednu z najdlhších tradícií v technických odboroch, a to ako vo vzdelávacej, tak aj vo výskumnej činnosti.
 
 
Prihláška
 

Civil engineering

Študijný program Civil engineering budeš študovať v anglickom jazyku. Získaš vzdelanie v odbore stavebníctvo v celom spektre stavebných profesií s orientáciou na teoretické a praktické zameranie výstavby pozemných, inžinierskych a vodných stavieb.
 
 
Prihláška