Postav svoju budúcnosť na istote! Stavebný inžinier nájde prácu hocikde a hocikedy

Vieš o tom, že Tvoj záujem o drony, virtuálnu realitu i umelú inteligenciu môžeš využiť profesionálne aj v stavebníctve? Pokiaľ ťa navyše láka výstavba, architektúra a reálna tvorba životného prostredia, je to ideálna kombinácia. Namiesto rysovacej dosky tu budeš častejšie využívať špičkové softvérové nástroje modelovania, projektovania, 3D tlače, laserového skenovania reality, počítačového predpovedania...

3

Slovom stavebná revolúcia 4.0 sa rozbieha na Stavebnej Fakulte STU a aj Ty môžeš byť jej hnacou silou. Štúdium Ti sprostredkuje skúsenosti v zahraničí uznávaných odborníkov, ponúka jedinečnú šancu učiť sa od nobelistu, istotu zamestnania s bonusom výborného platového ohodnotenia. Toto všetko v jednom balíku so zahraničnými stážami, štipendiom, modernými internátmi, športoviskami ti Stavebná Fakulta STU ponúka tento rok bez prijímačiek, len na základe Tvojich výsledkov na koncoročnom vysvedčení. Tak neváhaj a postav svoju budúcnosť na istote!

Od virtuálnej reality až k špičkovej vešteckej guli

Tak neváhaj a vstúp do posluchární, laboratórií a ateliérov Stavebnej fakulty STU plnej špičkových technológií. Predstavujú vynikajúci predpoklad Tvojej úspešnej praxe. Počas štúdia sa naučíš pracovať s najmodernejšími softvérovými nástrojmi ako BIM – Building Information Modeling, projektovať vo virtuálnej a interaktívnej realite, tlačiť 3D modely ako aj skenovať prostredie laserom prostredníctvom pilotovania drona. Ovládnuť môžeš aj špičkovú „vešteckú guľu“ moderného stavebníctva - Machine Learning, ktorá využíva strojové učenie a umelú inteligenciu na znižovanie rizika a predpovedanie rôznych variant v prípade mnohých premenných. Napríklad pri neistote spojenej s vlastnosťami geologického prostredia, ale aj pri zefektívňovaní procesu realizácie stavebných konštrukcií. Prostredníctvom Digital Water Technology budeš môcť simulovať napríklad aj rôzne problémy urbanizovaných povodí. Ale sú tu aj ďalšie technológie, ktoré môžeš podriadiť svojej práci .....

Enviro aj na stavebke

Stavebná revolúcia 4.0 však neznamená iba využívanie najnovších technológií. Hlbší význam spočíva v ich využití v prospech životného prostredia a riešenia environmentálnych problémov súčasnosti. Stavebníctvo môže významne prispieť do súboru opatrení, ktoré budú nielen riešením následkov, ale aj zmierňovaním ich príčin. Preto táto problematika nachádza svoje miesto už vo všetkých študijných programoch SvF STU.

Ľudia budú stále potrebovať bývanie, kancelárie, fabriky, školy, kiná, haly, ale aj mosty, vodné elektrárne, či tunely...ale bude záležať aj od Teba ako sa zmení ich výstavba, ako bude spĺňať nové kritériá nastavené spoločnosťou. Tie environmentálne. Riešenia budú na Tebe a technológie Ti v tom pomôžu. Či už budeš pracovať na energetickej hospodárnosti budovy, alebo zvažovať proces výstavby a použitie materiálov, riešenia pre neprehrievanie miestnej klímy, zachytávanie a hospodárenie s dažďovou vodou, alebo aj čistenie a úpravu vody. Možno sa budeš venovať protipovodňovým opatreniam, ochrane pôdy či úprave a revitalizácii ekosystémov. Na Stavebnej Fakulte STU získaš kvalitné vzdelanie, ktoré je vítané aj v zahraničí. Stojí za ním tím pedagógov - uznávaných odborníkov publikujúcich v najvýznamnejších svetových vedeckých časopisoch. Medzi nimi i nobelista, ktorý Ti môže sprostredkovať svoje znalosti a skúsenosti v na Slovensku unikátnom odbore z oblasti vodných stavieb, vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva. Tým sa nemôže pochváliť každá škola.

Úspešní a ani chvíľu nezamestnaní

Stavebná fakulta STU ti ponúka osem bakalárskych programov, v ktorých dostaneš skvelý základ pre tvoju ďalšiu špecializáciu v jednom z 13 inžinierskych študijných zameraní. Po absolvovaní štúdia na SvF STU budeš patriť k najlepšie plateným a na trhu žiadaným odborníkom stavebníctva. Dopyt po nich neustáva a stavebný inžinier dnes nie je ani 5 minút nezamestnaný. Pritom štandardný nástupný plat sa blíži k 1500 eurám a po pár rokoch praxe môže dosiahnuť v priemere aj 2000 eur.