Veľký dopyt po stavebných inžinieroch

Vieš, ktoré pracovné miesta patria k najlepšie plateným na trhu? A ktoré profesie sú takmer nedostatkovým tovarom? Nuž práve tie v stavebníctve. Po stavebných inžinieroch je dnes taký dopyt, že ani päť minút nie sú nezamestnaní. A vyzerá, že to tak aj ostane. Nielen pre stavebný boom, ktorý zažívame. Stavebníctvo je jedným z nadčasových odborov, ktoré sú potrebné rovnako zajtra ako aj o rok, alebo o niekoľko rokov. Hoci kritériá výstavby nastavené spoločnosťou sa môžu meniť.

2

Na SvF STU sa myslí zeleno / výzvou je EKO

Dnes stojí stavebníctvo pred výzvou klimatických zmien. Ekologické stavby, ktoré dokážu využiť všetky možnosti prírody a minimalizovať tak dopady zásahu človeka, sú tu odpoveďou. A nemyslia sa tým iba byty a rodinné domy. Ekológia dnes ovplyvňuje plánovanie a výstavbu celej šírky stavieb bytových domov, cez verejné budovy, nákupné centrá, energetické, dopravné a vodné stavby až po úpravu verejného priestoru.
 

Stavebná fakulta zachytáva všetky trendy doby. Čoraz viac sa tu skloňujú zelené mestá, krajinné plánovanie, upriamuje pozornosť na efektívne zachytávanie a využívanie dažďovej vody či nízkoenergetické a energeticky sebestačné budovy. EKO a ENVIRO je preto súčasťou všetkých študijných programov SvF STU.

Virtuálna realita i umelá inteligencia / viac ako minecraft

Stavebníctvo sa za posledné roky posunulo vpred míľovými krokmi. Ešte nedávno bola pre stavebného inžiniera charakteristická ceruzka a rysovacia doska, dnes je to počítačové modelovanie BIM, rozšírená realita a akustické laboratóriá, 3D tlačiarne, drony, laserové skenovanie, i umelá inteligencia a veterné tunely, ktoré menia tvár stavebnej profesie. Radikálne sa zmenili technológie, vznikli nové materiály a navrhovanie a plánovanie stavieb viac pripomína počítačové hry než niekdajšie ťažké výpočty. Všetky tieto najmodernejšie technológie môžeš študovať aj na SvF STU. Riešenia sú však na tebe. A ktohovie, možno práve ty postavíš pre ľudstvo ďalší div sveta.
 

Tak neváhaj a vstúp do posluchární, laboratórií a ateliérov na Stavebnej fakulte STU plnej špičkových technológií. Predstavujú vynikajúci predpoklad Tvojej úspešnej praxe.

Či už sa chceš venovať navrhovaniu stavebných objektov, energetickej hospodárnosti budov, manažovať výstavbu, plánovať použitie materiálov, navrhovať riešenia pre neprehrievanie miestnej klímy, alebo ťa lákajú systémy protipovodňových opatrení, ochrana pôdy, úprava a revitalizácia ekosystémov - na Stavebnej Fakulte STU získaš kvalitné vzdelanie, ktoré je vítané aj v zahraničí. Stojí za ním team pedagógov - uznávaných odborníkov doma i vo svete.
 

Výhody štúdia na SvF STU

  • Moderné bývanie iba 5 minút od fakulty;

  • Motivačné štipendium1210 €;

  • Časť štúdia môžeš stráviť na jednej zo 75 prestížnych univerzít v zahraničí. Takmer tridsiatka krajín Európy čaká na tvoje rozhodnutie;

  • 100% uplatnenie v praxi;

  • Unikátny študijný program: Ako jediná fakulta na Slovensku ponúkame štúdium v oblasti vody a vodného hospodárstva.

Vyber si svoj odbor

Civil Engineering
Geodézia a kartografia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Krajinárstvo a krajinné plánovanie
Matematicko počítačové modelovanie
Pozemné stavby a architektúra
Technológie a manažérstvo stavieb
Vodné stavby a vodné hospodárstvo