Študentská osobnosť Slovenska 2020/2021

Národná súťaž Študentská osobnosť Slovenska vyhlásila víťazov v 13 rôznych kategóriách za akademický rok 2020/2021. V kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy uspel a získal ocenenie náš doktorand študijného odboru aplikovaná matematika Ing. Adam Šeliga.

Adam Šeliga (4)
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa z dôvodu pandémie koronavírusu uskutočnilo len online formou dňa 17. decembra 2021. Prezenčné vyhlásenie prebehne až po zlepšení epidemiologickej situácie v priebehu roku 2022.

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2020/2021, národná súťaž mladých talentovaných ľudí, sa konala pod záštitou prezidentky SR - J.E. Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciu Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Do súťaže boli nominovaní študenti vysokých škôl 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia vo veku od 18 až 35 rokov, ktorí sa v príslušnom roku vyprofilovali ako študentská osobnosť bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Išlo už o 17. ročník projektu, ktorého cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť a zároveň ich predstaviť širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma i v zahraničí.

foto: Ing. Dagmar Žáková