Machine
learning

M L
Technológie využívajúce strojové učenie a umelú inteligenciu sú súčasťou našich každodenných činností.
Skúsenosti a veľké množstvo údajov z výstavby a monitoringu vieme za pomoci týchto moderných technológií spracovať v priebehu pár sekúnd a vytvoriť tak prediktívny model s vysokou presnosťou predpovedí.

ML technológiu využívame:

  • pri rozhodovacom procese s mnohými premennými
  • pri znižovaní neistoty spojenej s vlastnosťami geologického prostredia v kontakte so stavbou
  • pri zefektívňovaní procesu prípravy a realizácie stavebných konštrukcií
  • pri optimalizovaní finančných nákladov použitých na výstavbu
  • pri udržiavaní zásad udržateľného rozvoja v stavebníctve a spoločnosti ako takej

ML má svoje výhody

  • predpovede modelov používame na charakterizáciu geologickej skladby podložia, pre potreby stavebnej činnosti
  • na určenie deformačných a pevnostných vlastností zemín a hornín
  • na optimalizáciu návrhu a technologické prevedenie stavebných konštrukcií
  • na redukciu rizika pri výstavbe
  • na vylepšenie metodiky in-situ a laboratórnych skúšok

ML nájdeš aj v študijných programoch

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška