3D
printing

3 D P
Technológia 3D tlače, tzv. aditívna technológia vrstvenia, je proces, pri ktorom je vytvorený pevný, presný, trojrozmerný požadovaný objekt. Objekt vzniká v procese architektonickej tvorby štandardne v trojrozmernom prostredí modelovacích softvérov.
Vďaka technickému vybaveniu sa dáta z ľubovoľného modelovacieho programu dokážu preniesť do textového súboru, ktorý popisuje súradnicovú os pre extrudéry 3D tlačiarne, ktoré postupne vytvárajú finálnu podobu exaktného fyzického modelu. Kontext 3D tlače a technológie stavieb je riešený najmä z pohľadu metód plánovania výstavby, redukcie rizika a tiež kontextu zariadenia staveniska. Študenti sa s 3D tlačou môžu stretnúť pri riešení záverečných prác.

3DP technológiu využívame:

 • na prípravu architektonických návrhov
 • pri tvorbe kópii dokumentovaných objektov, ktoré môžu slúžiť ako výučbové pomôcky, alebo zmenšené modely reálnych objektov (sochy, stavby, krajina)
 • aj pri pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím, napr. na tvorbu modelov objektov, ktoré si môžu hmatovo preskúmať
 • na tvorbu 3D hmatových (haptických) máp
 • pri stavbe menších lávok pre peších a malých mostov v prípade zložitých tvarov (v kombinácii s Machine learning optimalizácia tvaru s ohľadom na tok vnútorných síl, čoho výsledkom sú pomerne zložité "organické tvary", ktoré sa dajú 3D tlačou následne vytlačiť)
 • pri 3D tlači mostov (a zložitých debniacich dielcov) ako ďalší evolučný stupeň, ktorý nájde svoje uplatnenie, ale zrejme nikdy nevytlačí klasické konvenčné technológie výstavby betónových mostov ...

3DP má svoje výhody

 • ekonomická prevádzka tlačiarne a 3D modelov
 • tlač je plnofarebná
 • finálne produkty sú funkčné a vyrobené na mieru
 • dokonale plynulý povrch modelov bez akýchkoľvek spojov
 • minimálne množstvo odpadového materiálu = ekologická technológia

3DP nájdeš aj v študijných programoch

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška