Augmented
reality

A R
Virtuálna realita je spôsob, akým môžeme vnímať zobrazovaný priestor a okolité prostredie podobne, ako sme zvyknutí vnímať svet okolo nás, pričom tento priestor vieme vďaka inteligentnej technológii ovládania meniť a prispôsobovať našim požiadavkám.
Túto technológiu budúcnosti u nás na Stavebnej fakulte STU využívame len krátko, avšak inovatívne. Opisovať jej podobu zmysel nemá, má však zmysel ju zažiť.

AR technológiu využívame:

  • na vizualizáciu budov a mostov v 3D prostredí  s možnosťou virtuálne sa prejsť po stavbe
  • na doladenie architektúry stavebného objektu (farieb, detailov a pod.)
  • na virtuálne prehliadky vytvorených modelov s využitím TLS a fotogrametrie
  • na digitalizáciu kultúrneho dedičstva SR
  • na kontrolné činnosti stavebných procesov zameraných buď na bezpečnosť, priebeh výstavby, kvalitu a tiež pri kontrolných dňoch stavby

AR má svoje výhody

  • kombinuje reálne a virtuálne
  • je interaktívna
  • prebieha v reálnom čase
  • eliminuje chyby pri projektovaní

AR nájdeš aj v študijných programoch

Pozri si ďalšie zaujímavé programy a objav stavebnú revolúciu!

Elektronická
prihláška

Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou stavebnej revolúcie!
E-prihláška